Elkimės kely gražiai

Kelyje miršta daug žmonių..
Visiems būna gaila jų..
Bet kaip visada..
Juk nėra kaltų!

Kodėl mes naktį einame keliu?
Kodėl neužsidedame mes atšvaitų?
Ar gi tai per daug brangu?
Be to.. juk galim eiti takeliu!!

Lekiam mes per kelią..
Kaip akis išdegę..
Juk galime ramiai..
Be mirties pereiti per kelią..

Eidami per jį,
Apsižvalgykime rimtai..
Į vieną ir kitą pusę..
Reik pasižiūrėt būtinai!

Mieli kolegos, nepažįstamieji ir draugai,
Elkimės kely gražiai!!
Praleiskime vaikus mažus,
Neskubėkim nuvaryt jų į kapus!

Neskubėkime gyventi,
Juk turim laiko užtektinai..
Kad ir kur bebūsit,
Elkitės kely gražiai!