Image by Etereuti from Pixabay

Lietuva

Gyvenam mes blogai..
Bet ar tikrai?
Paklausykit Jūs manęs..
Ir padarykit išvadas savas..

Mūs šalis – Lietuva,
Didžiuojamės mes ja!
Nedidelė ji.. bet labai graži,
Nieks tokios pasauly jau neturi!

Šnekėt mokame gražiai,
Kas, kad galūnes nukertam dažnai!
Mus kalba labai sunki!
Bet užtat kokia graži!

Valdžią turim mes..
Daug ten įvairių žmonių..
Ir protingų.. ir nelabai.. ir gražių.. ir juokingų..
Bet nesuprantu.. kodėl tiek daug ten jų?!

Žemdirbystės mes šalis!
Mylim žemę savo!
Neparduodam, neatiduodam.. tik ariam, kratom, sėjam..
Nemėgstam mes sėdėt rankų sudėję!