Šiurpiausi vaikų žodžiai

Kartais vaikai patys to nesuprasdami tikrai gali priversti pašiurpti oda, netikite? tuomet perskaitykite keletą jų pasisakymų.

Visi pasisakymai surinkti iš socialinių tinklų ir kt. vietų, vertimas iš anglų kalbos.

  • Aš ant juokų paklausiau savo vaiko „Koks geriausias būdas pavergti panelės širdį?”, vaikas atsakė „Pasakyk jai, kad jei ji nebus tavo panele, tuomet ji daugiau niekada nebepamatys savo tėvų”.
  • Vieną vakarą linkėdamas savo sūnui geros nakties (prieš užmiegant) jis atsakė „viso gero tėti“, tuomet aš jį pataisiau, jog reikia sakyti „geros nakties“ o ne „viso gero“, bet jis atsakė „šį kartą tai viso gero tėti“.
  • Mano 3 metukų dukrytė stovėjo šalia naujagimio, jos naujojo broliuko, kelias minutes ji tiesiog žiūrėjo į jį, o po to staigiai atsisuko į mane ir suriko „tėti, tai monstras.. mes turėtume jį palaidoti“.
  • Miegojau ir apie 4 valandą ryto pabudau nuo savo 4 metukų dukrelės kuri buvo per centimetrą nuo mano veido ir žiūrėdama tiesiai į mane pasakė „aš norių nulupti visą tavo odą..“.
  • Mano mažajai dukrelei dabar buvo toki stadija kai ji vis kartodavo ir visiems sakydavo „labas, labas, labas, labas, labas, labas“ vieną dieną tai pradėjo skambėti kitaip „mirk, mirk, mirk, mirk, mirk“, taigi aš jos paklausiau „ką reiškia tokie tavo žodžiai?“ tuomet ji atsisuko tiesiai į mane ir pasakė „miiiiiirrrrrkkkkkkkk..“
  • Mano draugo sunūs savo tėvui yra pasakęs „Tėti, aš tave taip myliu, kad norėčiau nupjauti tavo galvą ir nešiotis ją su savimi, kad visada galėčiau matyti tavo veidą..“
  • „Taigi aš neturėčiau jo įmesti į ugnį?“ pasakė 3 metukų dukrytė pirmą kartą laikanti savo mažąjį broliuką.
  • Paguldžiau savo sūnų į lovą ir nuėjau miegoti, po to išgirdau kažką šnekant jo kambaryje, nuėjęs ten radau savo sūnų tamsiame kampe ir vis sakantį „nustok mane kutenti.. nustok mane kutenti..“
  • Mano dukterėčia uždėjo rankas ant mano nėščios žmonos pilvo ir pasakė „Tavo kūdikis mirs..“
  • Mano 5 metų duktė naktį dažnai sapnuodavo košmarus ir pradėdavo rėkti, vieną naktį kai taip atsitiko aš nuėjau pas ją ir pasakiau „šhh viskas geras, mama jau čia“, bet tada ji atsakė „mama, o kas ten už tavęs?“