Image by Free-Photos from Pixabay

Vienintelis pasaulis – išvykimas (4 dalis)

Kad ir kaip berniukas meldėsi, bet išaušus rytui, Tivis, dėl išvykimo nepersigalvojo, ir vos pabudęs pasakė Nimajui, jog ruoštųsi išvykimui, o pats kažkur išskubėjo. Grįžęs, vyras rado vaiką jau atsikėlusį ir pasiruošusį kaip ir buvo liepta, vaikas dar bandė tartis su negailestinguoju Tiviu, bet jis nepakeitė savo nuomonės. Po kelių akimirkų, Tivis paėmė berniuko ranką ir liepė tvirtai laikytis, po to kelis kartus sutemo ir nušvito, berniukas jau suprato, kad jie kažkur keliauja, o po kelių akimirkų pamatė, kad stovi kalnų apsuptoje vietovėje. Čia nebuvo jokios augalijos ar gyvybės, tiesiog purvina žemė, o aplinkui vien aukšti kalnai.
– Nimajau, tu turi išvykti kaip galima greičiau, – tarė vyriškis.
– Gerai.. bet kodėl? ar gali paaiškinti kodėl?
– Neturime tam laiko, – nukirto Tivis ir kažką paspaudė savo pulte kurį visada nešiojasi.
Berniukui dar nespėjus praverti burnos žemė sudrebėjo ir kiek tolėliau prasiskyrė, vaikas įdėmiau pasižiūrėjo į prasiskyrusią žemę ir pamatė, kad iš jos lenda kažkoks daiktas.
– Štai.. tai vienintelis tavo šansas dingti iš čia, ir tu turi juo pasinaudoti! – šūktelėjo Tivis.
– Ar tai..? ar tai kelionmaišis? neeee aš nebenoriu lysti į tą daiktą.. kartą jau mane į ji buvo įkišę ir pažiūrėk kur aš atsiradau! – nepatenkintu balsu išpylė vaikas.
– Tai ne kelionmaišis, tai mano.. amm.. mano laivas, dar nesugalvojau jam pavadinimo, surinkau jį savo rankomis, pamatysi, tau patiks! o kelionės tikslas jau nustatytas, nesijaudink.
– Nustatytas? kur tas.. tas daiktas.. tas tavo laivas mane nuskraidins? – paklausė Nimajus.
– Tu keliausi pas seną mano draugą Džirksą.. jis tau viską paaiškins. Tiesa, kelionė gali kiek užtrukti, nes Džirkso planeta labai toli.
Tiviui beaiškinant kur keliaus Nimajus, kalnų viršūnėse pasimatė mėlyna šviesa, ji apjuosė Tivį su Nimajumi dideliu ratu be išėjimo, ir ratas pradėjo mažėti.
– Greičiau, lipk į laivą, kai tik įlipsi, laivas automatiškai pakils, tau nieko  nereikės daryti.. paskubėk!
– O kaip gi tu? Tivi? ką tu darysi??? – susirūpinęs paklausė vaikas.
– Dėl manęs nesijaudink, aš ką nors sugalvosiu..
Vyras supratęs, jog berniukas savo trumpomis kojytėmis nebespės įlipti į laivą kol neprisiartino mėlyna šviesa, jis pagriebė jį per liemenį ir greitai nubėgo link laivo, jį pasiekęs įlaipino Nimajų, uždarė duris ir pasitraukė, po kelių akimirkų laivas nė nestabtelėjęs šovė viršun ir pradingo. Deja Tivis dingti nebespėjo, mėlyna šviesa jį apsupo ir..
Tuo metu vaikas jau buvo toli ir nebematė, kas dedasi apačioje, jis nežinojo ar Tivis spėjo pabėgti.
Nors iš išorės laivas  buvo labai mažas, atrodė, jog jame tilptų tik vienas žmogus, bet viduje buvo labai erdvus, čia buvo visko, nuo lovos iki šaldytuvo, nuo tualeto iki televizoriaus, vaikas nesuprato, kaip taip gali būti, bet prisiminęs, jog šį laivą savo rankomis pastatė Tivis, per daug į tai ir nebesigilino.
Vaikas jautėsi šiek tiek pavargęs, todėl atsigulė į lovą ir pamažu užsnūdo..

Kur keliauja Nimajus? Kodėl jis buvo išsiųstas ir kas yra Džirksas? tai ir dar daugiau sužinosite kitoje Vienintelis pasaulis dalyje.